ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
188 Α'/ 05.11.2018
Αριθμός Νόμου
4572
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
05/11/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
07/09/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΙΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
23/10/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1779/34 10.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποίηση διατάξεων ν.3852/2010 σχετικά με τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήμων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1781/35 16.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1784/36 22.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση των προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1785/37 22.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παραχώρηση έκτασης για (99) έτη στον Πανθεσσαλονίκειο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών (Π.Α.Ο.Κ), για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου.


Επιστροφή