ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 125 αποτελέσματα, σελ. 1 από 13
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
126 13/10/2021 Αναφορές με επιστολή του επισημαίνει την αναγκαιότητα της δημιουργίας Δημόσιου Ι.Ε.Κ. στον Δήμο Πάρου στα πλαίσια της Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού στις Περιφέρειες, και αιτείται απάντησης.
3875 17/09/2021 Αναφορές με επιστολή του ζητεί να δοθεί στους Δήμους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, η κατ' εξαίρεση δυνατότητα διορισμού μετακλητού Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν, και αιτείται απαντήσεων.
3701 06/09/2021 Αναφορές ενημερώνει για την ομόφωνη απόφασή της για την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ Α.Ε, και αιτείται απάντησης.
3567 30/07/2021 Αναφορές με επιστολή του αναλύει τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, που ειδικά για την θερινή περίοδο κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση έστω με προσλήψεις εποχικού προσωπικού, και αιτείται απαντήσεων.
3493 30/07/2021 Αναφορές παραθέτει μια σειρά από προτάσεις, για την διαχείριση των Ιαματικών πηγών, του Ναυαγίου Ζακύνθου και άλλων και αφορά στο Σχέδιο Νόμου του αρμόδιου Υπουργείου, και αιτείται απάντησης.
2744 20/05/2021 Αναφορές με απόφαση του 6ου συνεδρίου του ζητεί τη Λειτουργία των Ιατρικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των καταστημάτων και των γραφείων κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΤΕΩΣ ΙΚΑ _ ΕΤΑΜ) στα νησιά Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο και Κω, όπως επίσης και στα μικρότερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων τους, και αιτείται απάντησης.
2140 24/03/2021 Αναφορές επισημαίνει τα προβλήματα που υφίστανται στην λειτουργία της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού Κυκλάδων τα οποία πέραν της υποστελέχωσης επιδεινώθηκαν με την αιφνίδια μετάταξη της προϊσταμένης του Τμήματος Κτηνιατρικής Τήνου τη στιγμή μάλιστα που η Τήνος έχει αυξημένο ζωικό κεφάλαιο και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κυκλάδων αδυνατεί να καλύψει 4 σφαγεία σε ισάριθμα νησιά εν όψη μάλιστα του Πάσχα και ζητεί την προκήρυξη θέσεων συμβασιούχων κτηνιάτρων.
1509 22/02/2021 Αναφορές με επιστολή του αιτείται τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο (πέραν των δικαιούχων των ΚΑΔ 7111 και 7112) και αιτείται απαντήσεων.
1442 10/02/2021 Αναφορές με επιστολή του ζητεί την ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυκόνου με τουλάχιστον 6 πυροσβέστες και υπενθυμίζει την έμπρακτη υποστήριξη (βοήθημα_ επίδομα στέγης) που τους παρέχει ο Δήμος λόγω της συνδρομής που παρέχουν σε όλη την επικράτεια του τουριστικά κορυφαίου αυτού νησιού και αιτείται απάντησης.
1444 10/02/2021 Αναφορές με επιστολή του επισημαίνει τα προβλήματα υποστελέχωσης που έχουν προκύψει στον αερολιμένα Πάρου ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Αερολιμενάρχη και ζητεί την ενίσχυση του προσωπικού του πύργου ελέγχου για λόγους ασφαλείας των πτήσεων και αιτείται απάντησης.
Εγγραφές: 1 - 10 από 125 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ