ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 125 αποτελέσματα, σελ. 3 από 13
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
2998 31/12/2020 Ερωτήσεις Χρόνος χρήσης ενοικιαζόμενων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
2923 23/12/2020 Ερωτήσεις Ζητήματα νησιωτικότητας στη Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων
2784 17/12/2020 Ερωτήσεις Λειτουργία Κέντρων Αισθητικής
864 16/12/2020 Αναφορές με επιστολή του επισημαίνει την αναγκαιότητα της δημιουργίας νέου Ιατρείου στη νήσο Δονούσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των κατοίκων του νησιού και αιτείται απαντήσεων.
815 16/12/2020 Αναφορές με επιστολή τους αιτούνται την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών θήρας που ισχύουν στη χώρα μας, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρώπη και αιτούνται απαντήσεων.
731 09/12/2020 Αναφορές με επιστολή του εκφράζει τις αγωνίες των μελών του Συλλόγου για την ανάγκη θέσπισης ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και μετά την σχολική ηλικία ώστε αφενός μεν να καταστεί δυνατόν τα περισσότερο λειτουργικά από τα άτομα αυτά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ώστε να αποφεύγουν τον εγκλεισμό στο σπίτι και την περιθωριοποίηση αφετέρου δε να μπορέσουν οι οικογένειές όλων να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους και να αντιπαρέλθουν τον κοινωνικό ρατσισμό.
732 09/12/2020 Αναφορές με επιστολή του προτείνει την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 121 και του τελευταίου πεδίου της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργικότητα των Δικτύων ΟΤΑ και να μπορέσουν να επιτελέσουν αποτελεσματικά τον σκοπό τους και αιτείται την εξέταση αυτών των προτάσεων.
2419 07/12/2020 Ερωτήσεις Πύργος Αγίου Πέτρου της Άνδρου
2423 07/12/2020 Ερωτήσεις Αναγνώριση υπηρεσίας εργαζομένων στο ΔΛΤ Μυκόνου για τα έτη 2006_2009
625 02/12/2020 Αναφορές με επιστολή του ζητεί την αναγνώριση του ταξί ως πληγείσα επιχείρηση και την ένταξή του στα οικονομικά μέτρα στήριξης που είναι σε ισχύ και από τα οποία έχουν επωφεληθεί άλλοι κλάδο όπως ΚΤΕΛ, Αστικά Λεωφορεία, Υπεραστικά Λεωφορεία και παράλληλα αιτείται αλλαγές στις διατάξεις που αφορούν την αντικατάσταση των οχημάτων τους.
Εγγραφές: 21 - 30 από 125 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ