ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 125 αποτελέσματα, σελ. 5 από 13
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
363 11/11/2020 Αναφορές με επιστολή του αιτείται την επιχορήγηση του Δήμου Αμοργού για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID_19 και ζητεί την επίλυση του θέματος.
279 04/11/2020 Αναφορές αιτείται την αύξηση της επιχορήγησης για πέντε και πλέον μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν στο νησί, που όμως επιχορηγείται ετησίως με το ίδιο ποσό από το 2010, όταν λειτουργούσαν μόνο δύο τέτοιες μονάδες και αιτείται απαντήσεων.
274 04/11/2020 Αναφορές διαμαρτύρεται για την τροποποίηση του Π.Δ. 282/1994 σύμφωνα με την οποία εκδικάζονται στη Σάμο υποθέσεις με γραμματείς της έδρας του Εφετείου Αιγαίου, οι οποίοι υποβάλλονται σε πολυήμερες μετακινήσεις για τις οποίες αφενός δεν προπληρώνονται και αφετέρου θέτουν εαυτούς και συναδέλφους σε κίνδυνο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και αιτείται απαντήσεων.
220 30/10/2020 Αναφορές με επιστολή του επισημαίνει τον κίνδυνο απένταξης σημαντικών έργων, διότι παρά το γεγονός ότι με το νόμο 4674/2020 δόθηκε η δυνατότητα να αναλάβουν την τεχνική υποστήριξη υπηρεσίες με επάρκεια όπως η ΕΕΤΑΑ και η ΜΟΔ Α.Ε. , στην πράξη δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα.
221 30/10/2020 Αναφορές με επιστολή τους προτείνουν τρεις τρόπους για την στήριξη αυτού του πολύτιμου μέσου ενημέρωσης για την επαρχία και πιο συγκεκριμένα μέσω της παράτασης της υποχρέωσης των Δημοσίων Φορέων να δημοσιεύουν στις εφημερίδες, της κατάργησης _ πέραν των ασφαλιστικών_της κατάργησης της καταβολής 2% του τζίρου υπέρ του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως ( ΕΔΟΕΑΠ) και της συγκρότησης νέου Μητρώου.
580 15/10/2020 Ερωτήσεις Επιστρεπτέα Προκαταβολή για τις εποχικές επιχειρήσεις τουρισμού.
27 14/10/2020 Αναφορές με επιστολή της επισημαίνει τα κενά που παρατηρούνται στις βάρδιες του ασθενοφόρου Μυκόνου, τα οποία δυσχεραίνουν τη λειτουργία του συστήματος διακομιδών ιδιαίτερα την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας και αιτείται την επίλυση του προβλήματος.
28 14/10/2020 Αναφορές με επιστολή του διαμαρτύρεται για τις ελλείψεις καθηγητών σε μαθήματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές κα προτείνει τον επαναχαρακτηρισμό του σχολείου ως δυσπρόσιτο, προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους καθηγητές για την επιλογή του.
2963 02/10/2020 Αναφορές διαμαρτύρονται επειδή εξαιρούνται από τις ευεργετικές ρυθμίσεις του μηχανισμού de minimis τα αλιευτικά σκάφη που δεν διαθέτουν τη συσκευή VMS/ERS με αποτέλεσμα άνω του 80% των σκαφών των παράκτιων αλιέων να μένουν εκτός οικονομικής ενίσχυσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και αιτούνται απαντήσεων.
2936 02/10/2020 Αναφορές με επιστολή της επισημαίνει την ανάγκη στελέχωσης του Πολυδύναμου Ιατρείου Σίφνου και τονίζει τη σημασία της παροχής υπηρεσιών υγείας στα απομονωμένα νησιά, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο που είναι αναγκαία η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Εγγραφές: 41 - 50 από 125 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ