ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 125 αποτελέσματα, σελ. 4 από 13
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
630 02/12/2020 Αναφορές παραθέτουν μια σειρά από προτάσεις για ένα συγκροτημένο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη το νησιωτικό περιβάλλον και ιδιαίτερα αυτό των μικρότερων νησιών με παραδοσιακούς οικισμούς και αιτούνται απαντήσεων.
1993 23/11/2020 Ερωτήσεις Προβλήματα εκμισθωτών ενοικιαζομένων Μοτοποδηλάτων και Μοτοσυκλετών.
477 18/11/2020 Αναφορές ζητεί την αναβολή έναρξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ_Αυτονομώ», λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που αναφέρονται στην επιστολή τους και αιτείται απαντήσεων.
423 18/11/2020 Αναφορές με επιστολή του επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν μπορεί να ασκείται αποκλειστικά εξ΄αποστάσεως και ζητεί να συνεχίσει η λειτουργία του ΚΑΔ 86.90.19.10 με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για όλα τα επαγγέλματα υγείας.
407 18/11/2020 Αναφορές με επιστολή του ζητεί την έκδοση αδείας διενέργειας εράνου βάσει της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με σκοπό την συντήρηση και επισκευή του κτιρίου του 'Πτωχοκομείου Θήρας'.
1651 11/11/2020 Ερωτήσεις Ένταξη σωματείου Λεμβούχων σε ευεργετικές ρυθμίσεις.
311 11/11/2020 Αναφορές με επιστολή του εκθέτει το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στο ηλεκτρικό δίκτυο της Δονούσας και αιτείται απαντήσεων.
340 11/11/2020 Αναφορές με απόφασή του παραθέτει τις απόψεις του αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου " Εκσυγχρονισμός του Χωροταξικού και Πολεοδομικής Νομοθεσίας" με στόχο την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των νησιών και την εξασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής τους και αιτείται απάντησης.
344 11/11/2020 Αναφορές με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έλλειψη σχολικού νοσηλευτή στο εν λόγω σχολείο λόγω συγκεκριμένων αναγκών μαθητή, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει εγκριθεί. και αιτείται απάντησης.
345 11/11/2020 Αναφορές με επιστολή του εκθέτει το πρόβλημα που έχει προκύψει σχετικά με την παροχή διοικητικής υποστήριξης για θέματα λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), στον εν λόγω δήμο και αιτείται ενημέρωσης.
Εγγραφές: 31 - 40 από 125 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ