ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 125 αποτελέσματα, σελ. 2 από 13
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
1467 10/02/2021 Αναφορές με επιστολή της επισημαίνει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να γίνει δυνατή η άμεση άρση της απαγόρευσης κατάπλου των θαλαμηγών σκαφών σε Ελληνικούς λιμένες στους οποίου υφίσταται Υγειονομική Υπηρεσία χωρίς να υπάρξει διασπορά του ιού στους λιμένες υποδοχής και αιτείται απάντησης.
1469 10/02/2021 Αναφορές με επιστολή του επισημαίνει την ανάγκη αναβάθμισης του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, η οποία αποτελεί τον πλέον ανερχόμενο θερινό τουριστικό προορισμό πανελλαδικά, γεγονός που αποδεικνύεται από στοιχεία αφίξεων στον λιμένα και τον αερολιμένα, και επιπλέον θεωρείται προπύργιο του νησιωτικού τόξου των Δυτικών Κυκλάδων και αιτείται απάντησης.
1403 03/02/2021 Αναφορές με επιστολή τους ζητούν την κάλυψη των κενών Παράλληλης Στήριξης στο σχολείο της νήσου καθώς εκ των τριών μαθητών με γνωμάτευση Παράλληλης Στήριξης μόνο μια θέση έχει καλυφθεί, ενώ οι εν λόγω μαθητές δεν είναι της ίδιας ηλικίας και αιτούνται απάντησης.
3639 28/01/2021 Ερωτήσεις Μόνιμες δομές τηλεεκπαίδευσης για μικρονήσια
3481 22/01/2021 Ερωτήσεις Εμβολιασμός στα νησιά
3427 21/01/2021 Ερωτήσεις Καθαρισμός της Νήσου Γυάρου από άσκαστα πυρομαχικά
1179 20/01/2021 Αναφορές αναγνωρίζοντας ότι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αποτελεί την σημαντικότερη προτεραιότητα, επισημαίνει πως για το νησιωτικό περιβάλλον των Κυκλάδων ιδιαίτερα ,συντρέχουν επιπλέον λόγοι που θα επέτρεπαν το άνοιγμα των αγορών, τηρώντας πάντα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και αιτείται απαντήσεων.
1136 20/01/2021 Αναφορές με επιστολή του εκφράζει την διαμαρτυρία του σχετικά με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 72142/1663/2014 που αφορά στη μείωση των διανομέων ΕΛ.ΤΑ. στον δήμο, από τρεις σε έναν και αιτείται την επίλυση του θέματος.
1021 13/01/2021 Αναφορές με επιστολή τους εκθέτουν τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η υπηρεσία, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία νέων τμημάτων σε Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις Νοτίου Αιγαίου και Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων επιπλέον της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης ,λαμβάνοντας υπόψη και την αρμοδιότητα για 24 κατοικημένα νησιά και προτείνουν συγκεκριμένες ενέργειες για τη αποτελεσματικότερη λειτουργιά των υπηρεσιών.
1050 13/01/2021 Αναφορές με επιστολή του περιγράφει την δεινή κατάσταση που έχει περιέλθει το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του Νησιού αφενός λόγω της αιφνίδιας αποχώρησης της μοναδικής αγροτικής ιατρού στην Κίμωλο για λόγους κτήσης ειδικότητας, αφετέρου λόγω της αδυναμίας ανάληψης των καθηκόντων από αντικαταστάτη της και αιτείται την επίλυση του προβλήματος.
Εγγραφές: 11 - 20 από 125 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ