ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5176 συνεδριάσεις | Σελίδα 7 από 518
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/02/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΟΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/02/2019 OΒ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
07/02/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΟΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/02/2019 OA'
06/02/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Ο Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/02/2019 O'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
05/02/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/02/2019 ΞΘ'
04/02/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/02/2019 ΞΗ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
01/02/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/02/2019 ΞΖ'
31/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/01/2019 ΞΣΤ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
30/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΕ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/01/2019 ΞΕ'
29/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/01/2019 ΞΔ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
28/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/01/2019 ΞΓ'
Εγγραφές: 61 - 70 από 5176 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα