ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5544 συνεδριάσεις | Σελίδα 5 από 555
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
05/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/04/2021 ΡΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
02/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/04/2021 ΡΗ'
01/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/04/2021 ΡΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
31/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/03/2021 ΡΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/03/2021 ΡΣΤ' (Β' Μέρος)
30/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/03/2021 ΡΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/03/2021 ΡΕ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/03/2021 ΡΕ' (Γ' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/03/2021 ΡΕ' (Δ' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
29/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/03/2021 ΡΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/03/2021 ΡΔ' (Β' Μέρος)
24/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/03/2021 ΡΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/03/2021 ΡΓ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/03/2021 ΡΓ' (Γ' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
23/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/03/2021 ΡΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/03/2021 ΡΒ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/03/2021 ΡΒ' (Γ' Μέρος)
22/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/03/2021 ΡΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/03/2021 ΡΑ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ρ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/03/2021 Ρ'
Εγγραφές: 41 - 50 από 5544 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ