ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5544 συνεδριάσεις | Σελίδα 3 από 555
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/05/2021 ΡΚΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/05/2021 ΡΚΘ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
24/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/05/2021 ΡΚΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/05/2021 ΡΚΗ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/05/2021 ΡΚΗ' (Γ' Μέρος)
21/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/05/2021 ΡΚΖ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/05/2021 ΡΚΖ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
20/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/05/2021 ΡΚΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/05/2021 ΡΚΣΤ' (Β' Μέρος)
19/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/05/2021 ΡΚΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/05/2021 ΡΚΕ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/05/2021 ΡΚΕ' (Γ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
17/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/05/2021 ΡΚΔ'
14/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/05/2021 ΡΚΓ'
αρχείο κειμένου
13/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/05/2021 ΡΚΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/05/2021 ΡΚΒ' (Β' Μέρος)
12/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/05/2021 ΡΚΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
23/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/04/2021 ΡΚ'
Εγγραφές: 21 - 30 από 5544 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ