ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5606 συνεδριάσεις | Σελίδα 3 από 561
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/09/2021 ΡϞΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
15/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Γ')
13/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/09/2021 ΡΠΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
10/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/09/2021 ΡΠΗ'
08/09/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/09/2021 ΡΠΣΤ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/09/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/09/2021 ΡΠZ'
07/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/09/2021 ΡΠΕ' (Μέρος Α΄)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/09/2021 ΡΠΕ' (Μέρος Β΄)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
06/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/09/2021 ΡΠΔ'
03/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/09/2021 ΡΠΓ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/09/2021 ΡΠΓ' (Μέρος B')
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
02/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2021 ΡΠΒ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2021 ΡΠΒ' (Μέρος Β')
Εγγραφές: 21 - 30 από 5606 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ