ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5592 συνεδριάσεις | Σελίδα 2 από 560
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/09/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/09/2021 ΡΠΣΤ'
αρχείο κειμένου
08/09/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/09/2021 ΡΠZ'
07/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/09/2021 ΡΠΕ' (Μέρος Α΄)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/09/2021 ΡΠΕ' (Μέρος Β΄)
αρχείο κειμένου
06/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/09/2021 ΡΠΔ'
03/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/09/2021 ΡΠΓ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/09/2021 ΡΠΓ' (Μέρος B')
αρχείο κειμένου
02/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2021 ΡΠΒ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2021 ΡΠΒ' (Μέρος Β')
01/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/09/2021 ΡΠΑ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/09/2021 ΡΠΑ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/09/2021 ΡΠΑ' (Μέρος Γ')
αρχείο κειμένου
31/08/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/08/2021 ΡΠ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/08/2021 ΡΠ' (Μέρος Β')
25/08/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/08/2021 ΡOΘ'
αρχείο κειμένου
30/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/07/2021 ΡOΗ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/07/2021 ΡOΗ' (Μέρος B')
Εγγραφές: 11 - 20 από 5592 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ