ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1711 συνεδριάσεις | Σελίδα 162 από 172
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΗ' 25/11/2010, μέρος Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΗ' 25/11/2010, μέρος Β'
25/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΗ
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΖ' (24/11/2010) Μέρος Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΖ' (24/11/2010) Μέρος Β'
24/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΖ'
Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ΚΕ' (23/11/2010 πρωί)
23/11/2010 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΣΤ' (23/11/2011) απόγευμα (Μέρος Α')
23/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΣΤ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΔ', 22/11/2010
22/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΔ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΓ', Μέρος Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΓ', Μέρος Β'
19/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΓ'
Συνεδρίαση KΒ’, 18/11/2010, μέρος Α'
Συνεδρίαση KΒ’, 18/11/2010, μέρος Β'
18/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΒ'
Συνεδρίαση KΑ’, 17/11/2010, μέρος Α'
Συνεδρίαση KΑ’, 17/11/2010, μέρος Β'
17/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΑ
Συνεδρίαση K’, 16/11/2010, μέρος Α'
Συνεδρίαση K’, 16/11/2010, μέρος Β'
16/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Κ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙH', 2/11/2010, πρωί
02/11/2010 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΗ
Εγγραφές: 1611 - 1620 από 1711 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα