ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1711 συνεδριάσεις | Σελίδα 164 από 172
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδριάση Ολομέλειας Η', (14/10/2010)
14/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Η'
Συνεδρίαση Ζ', (12/10/2010)
12/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ζ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΣΤ, (11/10/2010)
11/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Ε' (8/10/2010)
08/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ε'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Δ' (7/10/2010), Μέρος Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Δ (7/10/2010), Μέρος Β'
07/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Δ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Γ' (6/10/2010), Β' Μέρος
Συνεδρίαση Ολομέλειας Γ', (6/10/2010) Μέρος Α
06/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Γ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Β', 5/10/2010
05/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Β'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Α', (4/10/2010)
04/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Α΄
Συνεδρίαση ΛΣΤ', Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10
01/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΛΣΤ'
Συνεδρίαση ΛΕ', Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10
30/09/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΛΕ΄
Εγγραφές: 1631 - 1640 από 1711 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα