ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1695 συνεδριάσεις | Σελίδα 161 από 170
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση KΒ’, 18/11/2010, μέρος Α'
Συνεδρίαση KΒ’, 18/11/2010, μέρος Β'
18/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΒ'
Συνεδρίαση KΑ’, 17/11/2010, μέρος Α'
Συνεδρίαση KΑ’, 17/11/2010, μέρος Β'
17/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΑ
Συνεδρίαση K’, 16/11/2010, μέρος Α'
Συνεδρίαση K’, 16/11/2010, μέρος Β'
16/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Κ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙH', 2/11/2010, πρωί
02/11/2010 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΗ
Συνεδρίαση ΙΘ’, 2/11/2010 απόγευμα
02/11/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙΖ', 1/11/2010, μέρος Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙΖ', 1/11/2010, μέρος Β'
01/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΖ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙΣΤ' 26/10/2010
26/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙΕ 25/10/2010
25/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΕ
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙΔ', 22/10/2010
22/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙΓ', (21/10/2010)
21/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΓ
Εγγραφές: 1601 - 1610 από 1695 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα