ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1711 συνεδριάσεις | Σελίδα 161 από 172
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΗ' 9/12/2010
09/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΖ' 8/12/2010
08/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΖ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΣΤ' 7/12/2010 (Β΄ μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΣΤ' 7/12/2010 (Α΄ μέρος)
07/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΕ' 6/12/2010
06/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΔ' 3/12/2010 Μέρος Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΔ' 3/12/2010 Μέρος Β'
03/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΓ' 2/12/2010 Μέρος Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΓ' 2/12/2010 Μέρος Β'
02/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΒ' 1/12/2010
01/12/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΑ', 30/11/2010 Μέρος Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΛΑ' 30/11/2010, Μέρος Β
30/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Λ', 29/11/2010
29/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Λ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΘ', 26/11/2010, Μέρος B'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΚΘ', 26/11/2010, Μέρος Α'
26/11/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΘ'
Εγγραφές: 1601 - 1610 από 1711 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα