ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Τίτλος
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
159 A'/08.08.2014
Αριθμός Νόμου
4280
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/08/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
        
Ημ. Κατάθεσης
17/07/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΣΤ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΔ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
05/08/2014
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1634/222 29.7.2014
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Α. Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τους υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Β. Ρυθμίσεις σχετικά με τους Επιθεωρητές Δόμησης. Γ. Ρυθμίσεις σχετικά με τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου (αρ. του ν. 4030/2011). Δ. Ρυθμίσεις σχετικά με μνημονευόμενες τουριστικές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την απαγόρευση υπαγωγής στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κτιρίων. Ε. Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης δόμησης κτιριακών εγκαταστάσεων σε μεταλλλεία και λατομέια. ΣΤ. Ρυθμίσεις σχετικά με την ανέγερση ιερών ναών εκτός ρυθμιστικού σχεδίου πόλεων και των υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών.
  • Αρ. Τροπολογίας: 1663/248 31.7.2014
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: α. Ρυθμίσεις χωροταξικών και πολεοδομικών κανόνων αναφορικά με τον καθορισμό ή την τροποποίηση χρήσεων γης επί δημοσίων ακινήτων. β. Συμμετοχή μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιλματικής Αλλαγής, στην επιτροπή κωδικοποίησης των διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας. γ. Ρυθμίσεις σχετικά με ακίνητα εκτός σχεδίου για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11ης .06.1975. δ. Χορήγηση ανταλλάγματος για την παραχώρηση ακινήτων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου (αρ. 237Α του ν.δ.86/1969) υπερ του Πράσινου Ταμείου. ε. Ρυθμίσεις που αφορούν στην αδειοδότηση ορειβατικών καταφυγίων, εγκαταστάσεων ΕΟΤ και τη δημιουργία καταφυγίων ανάγκης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ