ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων

Εμφανίζονται τα σχέδια ή οι προτάσεις νόμων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συζήτησή τους στις Κοινοβουλευτικές ΕπιτροπέςΤίτλος
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
33 A'/27.02.2016
Αριθμός Νόμου
4369
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
27/02/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
        
Ημ. Κατάθεσης
03/02/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος Π'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΟΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
24/02/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 180/1 10.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν.4354/2015.
  Ειδικά Στοιχεία: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 217/2 15.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σύστημα κατανομης των εσόδων απο τους πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο 2016-2020
 • Αρ. Τροπολογίας: 218/3 15.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Αρ. Τροπολογίας: 227/10 16.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 σχετικά με τις αμοιβές συλλογικών οργάνων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 228/11 17.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων: α) Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Γ.Γ.Ε.Ε.), β) Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), γ) δημοσιογράφων και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων που υπηρετούν ήδη στην Γ.Γ.Ε.Ε., στην ΕΡΤ Α.Ε. και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δ) δημοσιογράφων, υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού και ειδικών επιστημόνων της Γ.Σ.Ε.Ε. , οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, ε) δημοσιογράφων της Γ.Γ. Ε.Ε. του ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. και ΕΡΤ Α.Ε. στ) υπαλλήλων της Γ.Γ.Ε.Ε που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 252/22 23.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ο ορισμός του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και των λοιπών μελών του Δ.Σ. του ΕΟΤ εξακολουθεί να διέπεται από τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 254/24 23.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα σχετικά με τη στελέχωση των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας αυτού
 • Αρ. Τροπολογίας: 255/25 23.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρατείνεται εκ νέου μέχρι τις 30-6-2016 η προθεσμία για την συνέχιση καταβολής, με τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις των συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας
 • Αρ. Τροπολογίας: 256/26 23.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4109/2013 που αναφέρονται σε θέματα προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 258/28 24.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση χρηματοδότησης Ξενώνων ΕΚΚΑ
 • Αρ. Τροπολογίας: 259/29 24.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.2812/2000)
 • Αρ. Τροπολογίας: 260/30 24.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 σχετικά με το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση από την Υπηρεσία των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων νπδδ
 • Αρ. Τροπολογίας: 261/31 24.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επείγουσες ρυθμίσεις για την μεταφορά μαθητών
 • Αρ. Τροπολογίας: 262/32 24.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τους δικαιούχους αδείας άνευ αποδοχών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 263/33 24.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με την αξιολόγηση υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 265/35 24.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 267/37 24.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 268/38 24.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με υπαλλήλους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ