ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών, Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, Σχεδιασμός και Εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
62 Α'/04.04.1995
Αριθμός Νόμου
2298
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
04/04/1995
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
20/01/1995
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.doc
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.doc
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.doc 
Ημ. Ψήφισης
21/03/1995


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ