ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
Α' 110/01.08.2017
Αριθμός Νόμου
4484
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
01/08/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
        
Ημ. Κατάθεσης
20/07/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΞ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΝΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
28/07/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/07/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1121/176 24.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 125 και 126 του ν. 4446/2016, σχετικά με θέματα που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε.Α.Σ.) Α.Β.Ε.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1132/177 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επαναδιατύπωση του άρθ. 66 του ν. 4403/2016, σχετικά με την ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για τα υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που δεν προσκομίζουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1133/178 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση προθεσμιών αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις για τον ιαματικό τουρισμό.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1134/179 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1138/180 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση για την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1141/181 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρα 73 και 80 του ν. 4412/2016) και με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης. 2. Επαναπροσδιορισμός σύνθεσης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.). 3. Σχετικά με τις εκλογές των Επιμελητηρίων (ν. 2081/1992). 4. Σχετικά με απόσπαση υπαλλήλων στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας (Π.Ε.Λ.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1153/184 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4270/2014 σχετικά με θέματα της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1154/185 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του Ο.Μ.Μ.Α.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1155/186 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Στάθμευση οχημάτων σε χώρους του πολιτιστικού πάρκου "Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος"
 • Αρ. Τροπολογίας: 1156/187 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παραχώρηση χρήσης δημοσίου κτήματος
 • Αρ. Τροπολογίας: 1157/188 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση άρθρου 8 του ν. 4308/2014
 • Αρ. Τροπολογίας: 1158/189 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1159/190 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των άρθρων 35 και 39α του Κώδικα ΦΠΑ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1160/191 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1161/192 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 8 του πδ 116/2004 (Α' 81)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1163/193 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων στους Δήμους Πωγωνίου και Μακρακώμης, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1164/194 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σύσταση Διάρκους Επιτροπής με την ονομασία "Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1165/195 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις Αρμοδιότητας Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1168/198 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1171/201 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με διακριτό λογαριασμό της ΒτΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος
 • Αρ. Τροπολογίας: 1172/202 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1174/203 27.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση άρθρου 1 του ν. 3723/2008 για την ενίσχυση ρευστότητας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ