ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
142 A'/03.08.2016
Αριθμός Νόμου
4411
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/08/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
              
Ημ. Κατάθεσης
11/07/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΟΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf .pdf .pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/07/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 588/34 26.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με την εξόφληση οφειλών για την ύδρευση και άρδευση των καταστημάτων κράτησης και την υπαγωγή τους στο μειωμένο τιμολόγιο για τις σχετικές παροχές.
 • Αρ. Τροπολογίας: 589/35 26.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3051/2002 σχετικά με το νομικό καθεστώς των μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 593/36 27.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985) και επαναπροσδιορισμός αναστολής προθεσμιών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 594/37 27.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (π.δ.258/1986), σχετικά με την αποφυγή επιβολής προσωρινής κράτησης σε υποδίκους για λόγους αναπηρίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 595/38 27.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).
 • Αρ. Τροπολογίας: 596/39 27.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 600/41 28.7.2016 ΑΠΕΣΥΡΘΗ
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παραχώρηση κατά χρήση εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής και δημοσίου ακινήτου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Αρ. Τροπολογίας: 601/42 28.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού
 • Αρ. Τροπολογίας: 602/43 28.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μετάθεση του χρόνου κατάργησης του αγγελιόσημου, που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 4387/2016
 • Αρ. Τροπολογίας: 603/44 28.7.2016 ΑΠΕΣΥΡΘΗ
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ενίσχυση ΟΤΑ και νπδδ των ΟΤΑ για προώθηση της Απασχόλησης
 • Αρ. Τροπολογίας: 604/45 28.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέσπιση σε όσους, κατ εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4387/2016, στερούνται τη παροχή ΕΚΑΣ, αντισταθμιστιών μέτρων, μέχρι τη τελική κατάργησή του.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ