ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
142 Α'/03.08.2018
Αριθμός Νόμου
4559
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/08/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
25/07/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) Ζ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
01/08/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1718/177 31.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1719/178 31.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μετεγκατάσταση υπηρεσιών Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1720/179 31.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Ο.Α.Ε.Δ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1726/185 31.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Παράταση έως 10.9.2018 της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών. β) Παράταση έως 27.8.2018 της προθεσμίας αποτύπωσης των ορίων εκ μέρους των ΟΤΑ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1727/186 31.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1728/187 31.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1729/188 1.8.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέσπιση οικονομικών ενισχύσεων για τα παθόντα φυσικά πρόσωπα από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1730/189 1.8.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1731/190 1.8.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τη σύσταση και την οργάνωση των πανεπιστημιακών κλινικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1733/192 1.8.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ