ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας Και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
193 Α'/17.09.2013
Αριθμός Νόμου
4186
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
17/09/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
29/08/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) ΙΕ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) ΙΔ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
10/09/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 777/146 5.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 801/170 5.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα αρμοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 802/171 5.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με: α. την στελέχωση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Στρατιωτικών Σχολών β. θέματα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ. γ. το άρθρο 90 του ν. 4172/2013 που προβλέπει εξαιρέσεις υπαλλήλων από τη διαθεσιμότητα. δ. ρύθμιση θεμάτων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ε. την παράταση βεβαιώσεων εγγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων στ. τη διεύρυνση προστασίας των ΑΜΕΑ.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ