ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
38 A'/02.03.2018
Αριθμός Νόμου
4521
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/03/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
13/02/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
26/02/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1486/150 22.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1487/151 22.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1491/155 23.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.4115/2013 σχετικά με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικών Προσόντων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1495/159 23.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις σχετικά με το πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα"
 • Αρ. Τροπολογίας: 1496/160 23.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1499/163 26.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ