ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
236 A'/19.12.2016
Αριθμός Νόμου
4445
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
19/12/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/12/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΜΗ
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΜΖ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
15/12/2016
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
15/12/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 796/48 12.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους.
 • Αρ. Τροπολογίας: 797/49 13.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Όροι έκδοσης παραχωρητηρίων
 • Αρ. Τροπολογίας: 803/55 13.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας
 • Αρ. Τροπολογίας: 804/56 13.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Απαλλαγή απόρων ανασφάλιστων από την υποχρέωση καταβολής του υφιστάμενου παραβόλου για την εξέτασή τους από τα ΚΕ.Π.Α..
 • Αρ. Τροπολογίας: 805/57 13.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 806/58 13.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 807/59 13.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση μέχρι 31/12/2017 του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη".
 • Αρ. Τροπολογίας: 810/61 14.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Α. Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4415/2016. Β. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη επιτρέπεται η μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από και προς τις δομές φιλοξενίας με επιβατικά οχήματα των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 814/65 14.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 818/68 15.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 821/71 15.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διευκρινίζεται ο τρόπος δήλωσης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ