ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Τουρισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
155 A'/30.07.2014
Αριθμός Νόμου
4276
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
30/07/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
27/06/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΑ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΙΘ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΙΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
23/07/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/07/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1580/24 17.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Διευκρίνιση μορφών καταλύματος. β) Προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α. προκειμένου να καθορισθούν οι όροι χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) μέσω ΚΕΠ. γ) Διενέργεια ελέγχων από Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής στο αποχετευτικό σύστημα των τουριστικών μονάδων. δ) Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). ε) Εναρμόνιση ύψους ωριαίας αντιμισθίας του εκπαιδευτικού προσωπικού για κάλυψη αναγκών ΙΕΚ και Σχολών Ξεναγών. στ) Αρμοδιότητες του ΕΟΤ. ζ) Σύσταση Τμήματος στο ΞΕΕ για κατάταξη καταλυμάτων. η) Κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1581/25 17.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών-Φορολογία περιουσίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1582/26 18.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ορίζεται ότι οι αποφάσεις με τις οποίες παρατάθηκαν τοποθετήσεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαική Ένωση, καθώς και στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Βρυξελλών, Λουξεμβούργου και Στρασβούργου για την κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας θεωρούνται ως νομίμως εκδοθείσες ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1585/28 18.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Τοποθέτηση ναυδέτων για την πρόσδεση τουριστικών πλοίων. β) Προϋποθέσεις για μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. γ) Ρυθμίσεις για χιονοδρομικά κέντρα. δ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγκατάσταση παιχνιδιών νερού εντός ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1588/31 18.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τουρισμός Υπαίθρου - Ρύθμιση θεμάτων αγροτουρισμού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1589/32 18.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (ν.2932/2001). β) Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4256/2014 <Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις>.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ