ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 673 αποτελέσματα, σελ. 4 από 68
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
7806 06/07/2021 Ερωτήσεις Καθυστέρηση πληρωμής εφημεριών προσωπικού του ΕΚΕΠΥ
3168 25/06/2021 Αναφορές με επιστολή του αναδεικνύει την ανάγκη ρύθμισης για την άρση της αδικίας σε βάρος των Εφέδρων Αξιωματικών που συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας, και αιτείται απαντήσεων.
2740 20/05/2021 Αναφορές με επιστολή τους θέτουν το θέμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Λακωνίας σε οποιαδήποτε προσπάθεια ολοκλήρωσης παραχώρησης χρήσης τμήματος αιγιαλού, και αιτούνται απάντησης.
1550 22/02/2021 Αναφορές με επιστολή του επισημαίνει την ανάγκη επαναλειτουργίας του Λιμενικού Σταθμού Μαρμαρίου Εύβοιας και τονίζει ότι το Υπολιμεναρχείο Καρύστου, λόγω της υποστελέχωσής του, αδυνατεί να καλύψει τις απαιτούμενες ανάγκες της περιοχής και αιτείται απάντησης.
1253 27/01/2021 Αναφορές με επιστολή του εκφράζει τη διαμαρτυρία του σχετικά με τον εσφαλμένο υπολογισμό της σύνταξής του από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και αιτείται απαντήσεων.
644 02/12/2020 Αναφορές με επιστολή του ζητά τον έλεγχο της απόφασης συνταξιοδότησής του από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον ορθό επανυπολογισμό της σύνταξής του με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και αιτείται απαντήσεων.
1580 10/11/2020 Ερωτήσεις Καθυστέρηση πληρωμής εφημεριών προσωπικού του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. (Προγραμματίστηκε για συζήτηση με το Άρθρο 130 παρ. 5 ΚτΒ στις 25/1/2021)
236 30/10/2020 Αναφορές με επιστολή του προτείνει την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στις εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας ιατρού ακτινολόγου, πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κάλυψη των κενών που παρουσιάζονται στα νοσοκομεία.
7983 06/07/2020 Ερωτήσεις Διαδικασία καθορισμού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης έκτασης αιγιαλού
7767 29/06/2020 Ερωτήσεις Διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στην Εκπαίδευση
Εγγραφές: 31 - 40 από 673 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ