ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 673 αποτελέσματα, σελ. 6 από 68
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
412 28/11/2019 Αναφορές με επιστολή του αναφέρει πως μολονότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει καλυτερεύσει αισθητά, ωστόσο στο σημείο που διαμένει επί της οδού Χέϋδεν πολλά από τα προβλήματα παραμένουν και ζητεί την παρέμβαση της Πολιτείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν και αυτές οι εστίες παραβατικότητας.
1943 14/11/2019 Ερωτήσεις Εγκαταλελειμμένα παιδιά στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία.(Συζητήθηκε με το Άρθρο 130 παρ. 5 ΚτΒ στην Ολομέλεια στις 6/2/2020)
1375 21/10/2019 Ερωτήσεις Χορήγηση δικαιώματος μειωμένου εισιτηρίου για τους φοιτητές που φοιτούν μέσω κατατακτήριων εξετάσεων για δεύτερο πτυχίο
201 11/10/2019 Αναφορές με επιστολή της ζητεί την υποστήριξη της Πολιτείας ώστε να εκδοθούν οι εφαρμοστικές διατάξεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν στους εθελοντές πυροσβέστες τη χορήγηση των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας ώστε να μην αναγκάζονται οι ίδιοι να προβαίνουν την αγορά τους.
1052 03/10/2019 Ερωτήσεις Εικόνα εγκατάλειψης στα Αναφιώτικα της Πλάκας.
462 03/09/2019 Ερωτήσεις Αναβολή κατάταξης στο στρατό ειδικευόμενων ιατρών στο Εξωτερικό
7467 21/05/2019 Ερωτήσεις Προβλήματα στην έναρξη λειτουργίας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών.
7443 17/05/2019 Ερωτήσεις Αδικαιολόγητη άρνηση της ΔΟΥ Ψυχικού να εφαρμόσει απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και του Συνηγόρου του Πολίτη.
7412 15/05/2019 Ερωτήσεις Απαράδεκτοι χρονικοί περιορισμοί σε προγράμματα μακροχρόνιας αποκατάστασης ασθενών λόγω του νέου ΕΚΠΥ
1046 04/04/2019 Αναφορές με επιστολή του θέτει το ζήτημα της αποσύνδεσης με το νόμο 4024/2011 των συντάξιμων αποδοχών των συνταξιούχων από το μισθολόγιο των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων καθώς και των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση των συντάξεών τους και προτείνει την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4575/2018.
Εγγραφές: 51 - 60 από 673 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ