ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 673 αποτελέσματα, σελ. 3 από 68
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
2951 07/02/2022 Ερωτήσεις Ανησυχία για την κατάσταση του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη
2985 07/02/2022 Ερωτήσεις Ανησυχία γονέων και μαθητών για τη μετατροπή του 26ου Γυμνασίου Αθηνών σε Πειραματικό
1485 25/11/2021 Ερωτήσεις Καθυστέρηση πληρωμής εφημεριών προσωπικού του ΕΚΕΠΥ (Συζητήθηκε στην Ολομέλεια σύμφωνα με το αρ. 130. παρ. 5 του ΚτΒ, στις 4_4_2022)
989 08/11/2021 Ερωτήσεις Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ομογενείς που ζουν στην Τουρκία _ Καταστροφή εκκλησιών και στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς καταγγέλουν οι Έλληνες της Τενέδου
77 13/10/2021 Αναφορές με επιστολή του αναφέρεται στη "διαγραφή", για άγνωστους λόγους από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μεγάλου αριθμού ενσήμων του, και αιτείται απάντησης.
3980 01/10/2021 Αναφορές με επιστολή του διαμαρτύρεται για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής του από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και ζητεί τον επανυπολογισμό της, και αιτείται απάντησης.
9155 20/09/2021 Ερωτήσεις Αναγκαιότητα δημιουργίας στη χώρα μας Νατοϊκού Κέντρου Αριστείας στην Κλιματική Αλλαγή και την Ασφάλεια (CCS COE).
3859 17/09/2021 Αναφορές εκφράζει τη διαμαρτυρία του σχετικά με τη μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της σύνταξής του (Φεβρουάριος του 2017) από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΑ/Τομέας Ασφάλισης Νομικών ενώ πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και αιτείται απάντησης.
8173 21/07/2021 Ερωτήσεις Διαδικασία επιλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
3314 16/07/2021 Αναφορές με επιστολή ζητεί τη συνέχιση μιας σειράς οικονομικών μέτρων στήριξης του κλάδου, που θέσπισε η κυβέρνηση ως στήριξη επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID_19, όπως η παράταση της μη καταβολής μισθώματος μέχρι το τέλος του έτους, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων, το Πρόγραμμα «ΣΥΝ_ΕΡΓΑΣΙΑ», και αιτείται απαντήσεων.
Εγγραφές: 21 - 30 από 673 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ