ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1516 συνεδριάσεις | Σελίδα 144 από 152
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙΓ', (21/10/2010)
21/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΓ
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΙΒ', (20/10/2010)
20/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΒ΄
Συνεδράση Ολομέλειας ΙΑ', (19/10/2010)
19/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Ι', (18/10/2010)
18/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ι'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Θ', (15/10/2010)
15/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Θ'
Συνεδριάση Ολομέλειας Η', (14/10/2010)
14/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Η'
Συνεδρίαση Ζ', (12/10/2010)
12/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ζ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΣΤ, (11/10/2010)
11/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Ε' (8/10/2010)
08/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ε'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Δ' (7/10/2010), Μέρος Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας Δ (7/10/2010), Μέρος Β'
07/10/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Δ'
Εγγραφές: 1431 - 1440 από 1516 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα