ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1552 συνεδριάσεις | Σελίδα 142 από 156
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας Ο', 3/2/2011
03/02/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ο'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΗ', 1/2/2011 (Α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΗ', 2/2/2011 (Β' μέρος)
02/02/2011 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΘ', 2/2/2011
02/02/2011 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞZ', 1/2/2011 (Α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞZ', 1/2/2011 (Β' μέρος)
01/02/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΣΤ', 31/1/2011
31/01/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΕ', 28/1/2011 (Α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΕ', 28/1/2011 (Β' μέρος)
28/01/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΔ', 27/1/2011
27/01/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΒ', 26/1/2011 (πρωί)
26/01/2011 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΒ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΓ', 26/1/2011 (απόγευμα)
26/01/2011 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΓ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΑ', 25/1/2011 (Α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΞΑ', 25/1/2011 (Β' μέρος)
25/01/2011 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΑ'
Εγγραφές: 1411 - 1420 από 1552 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα