ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Τίτλος
Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Συμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
216 A'/24.12.2018
Αριθμός Νόμου
4585
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/12/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/12/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΜΖ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
19/12/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1865/209 18.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση μετακινήσεων προσωπικού δημόσιων μονάδων υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1867/210 18.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανέρχεται σε ισχύ η παρ.2 του άρθρου 130 του π.δ.26/2012 σχετικά με την προμήθεια των εκλγογικών ειδών (καταργήθηκε με το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 58 του ν.4412/2016).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1868/211 18.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1870/212 18.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Με την παρούσα τροπολογία ορίζεται ότι από 01.01.2019 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που προβλέπεται στα άρθρα 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 υπολογίζεται στο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ειδικώς οριζόμενες διατάξεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1871/213 18.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση του μέτρου της διοικητικής υποστήριξης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1874/216 19.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1875/217 19.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1876/218 19.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4494/2017 (Α' 165).


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ