ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
036 A'/12.02.2014
Αριθμός Νόμου
4237
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
12/02/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
20/12/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΒ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Π'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
06/02/2014
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1106/139 22.1.2014
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Καθορισμός πλαισίου για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ανώνυμης εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ).
  • Αρ. Τροπολογίας: 1111/141 24.1.2014
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Καταβολή του ΕΚΑΣ στα άτομα με αναπηρία 80% και άνω, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, από φορείς Κύριας Ασφάλισης που εποπτεύονται από το Υπ. Εργασίας, Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2. Παράταση μέχρι την 28-2-14 α) της καταβολής των πάσης φύσεως επιδομάτων λόγω αναπηρίας, ενόσω εκκρεμεί η επανεξέταση των επιδοματούχων στις υγειονομικές επιτροπές Κ.Ε.Π.Α., χωρίς υπαιτιότητά τους, β) της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους προαναφερόμενους επιδοματούχους και συνταξιούχους. 3. Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας, Σύστημα ΑΤΛΑΣ, στην ΗΔΙΚΑ. 4. Ρυθμίσεις σχετικά με τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την ιδιότητα του τραπεζικού υπαλλήλου. 5. Ρύθμιση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 2773/1999, σχετικά με τη ΔΕΗ Α.Ε. και τα νομικά πρόσωπα που δημιουργούνται από αυτή.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ