ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
83 A'/11.05.2016
Αριθμός Νόμου
4386
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/05/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/04/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΗ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
06/05/2016
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
05/05/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 355/2 26.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4369/2016 σχετικά με τη σύσταση και πλήρωση δύο επιπλέον θέσεων δημοσιογράφων στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 356/3 26.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αυτοδίκαιη μεταφορά της κυριότητος και κάθε άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των οριζομένων αδιαθέτων ακινήτων, από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 357/4 26.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση του β.δ. 104/1973 όσον αφορά στη λειτουργία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με την επωνυμία Παιδική Στέγη.
 • Αρ. Τροπολογίας: 358/5 26.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων μονίμου προσωπικού των Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας (Μέριμνας) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 359/6 26.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την ΕΑΕ, συμπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών κλάδων Πληροφορικής , καθορισμός ωρολογίων προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θέματα καθ΄υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες, ρύθμιση θεμάτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ΥΠΠΕΘ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 392/38 27.4.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων ο.τ.α. όπως διεύρυνση κατηγοριών δαπανών, συμπερίληψη επαναπροκυρηχθέντων διαγωνισμών, παράταση σύμβασης μεταφοράςε μαθητών, καταβολή νόμιμων δαπανών ακυρωθέντων και επαναπροκυρηχθέντων διαγωνισμών, εξαίρεση ελέγχου νομιμότητας εκκρεμών συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού καθαριότητας ο.τ.α..
 • Αρ. Τροπολογίας: 400/45 5.5.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 401/46 5.5.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ