ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
100 A'/20.07.2017
Αριθμός Νόμου
4481
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/07/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
06/07/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΝΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
13/07/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
13/07/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1093/26 11.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1094/27 11.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων της "Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.".
 • Αρ. Τροπολογίας: 1095/28 12.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων ν.4366/2016 περί απόσπασης προσωπικού στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ).


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ