ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
62 A'/03.05.2017
Αριθμός Νόμου
4469
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/05/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
07/04/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΙΓ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΙΒ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/04/2017
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1025/13 26.4.2017
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις μεταβατικής ισχύος του ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών των αντιστοίχων υποχρεώσεων δημοσιότητας, για περιπτώσεις δημοσίων έργων και προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
  • Αρ. Τροπολογίας: 1026/14 26.4.2017
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν κατά βάση σε: α) διαδικασίες πρόσληψης ή απόσπασης / μετακίνησης προσωπικού από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μ.Ο.Δ.Α.Ε, καθώς και σε διαδικασίες τοποθέτησης προϊσταμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μ.Ο.Δ.Α.Ε.. β) μισθολογικά ζητήματα υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ( πλην της Μ.Ο.Δ.Α.Ε.) στις Ειδικές Υπηρεσίες ( Ε.Υ.) ΕΣΠΑ, καθώς και των ήδη αποσπασμένων ή μετακινηθέντων σε αυτές.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ