ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρυθμίσεις θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
225 A'/8.10.2014
Αριθμός Νόμου
4302
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/10/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
30/05/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΜΒ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) Μ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
25/09/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
30/09/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1821/81 12.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση του καταστατικού της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και του άρθρου 11 του ν. 4225/2014
 • Αρ. Τροπολογίας: 1829/82 19.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ορίζεται ότι τα υφιστάμενα π.δ. 43/2002 και 337/2000 που ορίζουν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές τουριστικών καταλυμάτων καταργούνται από την έναρξη ισχύος και όχι από τη δημοσίευση των κανονιστικών διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1833/85 19.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Παράταση μετακίνησης προσωπικού εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας έως 31.12.2014. β) Παράταση συμβάσεων θεραπευτών ιατρών του ΕΟΠΥΥ έως 31.12.2014.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1834/86 19.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2936/2001, σχετικά με την υπηρεσιακή τοποθέτηση γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1842/89 23.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις αντιπυρικές περιόδους 2014-2015.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1843/90 24.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Προσθήκη νέου άρθρου στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) με το οποίο προβλέπεται η μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος σε οριστικές και εκκαθαρισμένες. 2. Εκ νέου παράταση της προθεσμίας για τη λύση και εκκαθάριση του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.) μέχρι τις 31.3.2015. 3. Μεταφορά των αρμοδιοτήτων, του εξοπλισμού, των προϋπολογισμών και των πόρων της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1845/92 25.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων.
  Ειδικά Στοιχεία: Απεσύρθη
 • Αρ. Τροπολογίας: 1846/93 25.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 4001/2011, σχετικά με την αγορά και προμήθεια φυσικού αερίου.
  Ειδικά Στοιχεία: Απεσύρθη
 • Αρ. Τροπολογίας: 1849/96 25.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του αναπτυξιακού νόμου και της Ανώνυμης Εταιρείας ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.
  Ειδικά Στοιχεία: Απεσύρθη


Επιστροφή