ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
7 Α'/26.01.2011
Αριθμός Νόμου
3907
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
26/01/2011
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Συνοδευτικό Αρχείο  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Συνοδευτικό Αρχείο  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/12/2010
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΣΤ
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΒ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΑ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
18/01/2011
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 274/1/5.1.2011
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης φροντηστηρίων ( αρ.68 παρ.1 του α.ν. 2545/1940 ). (άρθρο 45)
  • Αρ. Τροπολογίας: 276/2/7.1.2011
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τα ΚΕΠΥ ( Κέντρα Πρώτης Υποδοχής),( σχετικά με τη χρησιμοποίηση στρατοπέδων που δε χρησιμοποιούνται πλέον από τη Στρατιωτική Υπηρεσία). (άρθρο 8 παρ 14)
Τροπολογίες από υπουργεία
2
Τροπολογίες από βουλευτές
1


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ