ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
47 A'/11.05.2015
Αριθμός Νόμου
4325
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/05/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
06/04/2015
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΛΖ'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΛΕ'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΛΔ'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΛΓ'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΛΒ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
07/05/2015
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 87/34 27.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Κατάργηση ειδικού λογαριασμού <Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ> του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΒΕΖ). 2. Παράταση κάλυψης των ελλειμάτων των κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) καθώς και κλάδων επικουρικής σύνταξης. 3. Ρύθμιση τρόπου εξόφλησης υπολοίπου οφειλής του ΕΤΕΑ προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.ΠΙ.Τ.). 4. Εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974) στα Ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ. 5. Ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά ασφαλισμένων στον Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 88/35 27.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3023/2002, όπως ισχύει, όσον αφορά στην κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 105/46 30.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ανάρτηση πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 2. Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 79, 104, 161, 163, 165, καθώς και του άρθρου 167 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143)
 • Αρ. Τροπολογίας: 106/47 30.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση του ν. 4320/2015 σχετικά με την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
 • Αρ. Τροπολογίας: 107/48 30.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τις εφημερίες ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, ΠΕΔΥ, ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και για τους ειδικευόμενους ΝΙΜΙΤΣ, ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 108/49 30.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του νομικού πλαισίου της λειτουργίας του θεσμού των επικουρικών ιατρών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 109/50 30.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4312/2014 σχετικά με τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες και Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 112/52 30.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264) προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 122/58 5.5.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση της από 20.4.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το ν. 4323/2015 σχετικά με την υποχρέωση των μνημονευόμενων Φορέων να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.


Επιστροφή