ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
224 A'/02.12.2016
Αριθμός Νόμου
4440
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/12/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/11/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΛΔ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΛΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
25/11/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 764/5 23.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4109/2013 και επανακαθορισμός των απαιτούμενων προσόντων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 765/6 23.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 5Β του π.δ./τος 32/2004 (Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης) και επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 767/7 24.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 40, παρέχεται στο προσωπικό ΙΔΑΧ των εταιριών "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ", "Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη ΑΕ" και "Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ", η δυνατότητα μετάταξης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 772/11 24.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4109/2013
 • Αρ. Τροπολογίας: 773/12 24.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διορισμός σε προσωποπαγείς θέσεις των καταταγέντων στους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης στην περίπτωση που στον φορέα διορισμού του δεν υφίστανται οι αντίστοιχες του κλάδου της ειδικότητάς τους οργανικές θέσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 774/13 24.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παροχή της δυνατότητας ανακατανομής σε άλλη υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του δημοσίου του ίδιου Υπουργείου, των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 1998 (προκήρυξη αριθμ. 8/1997).
 • Αρ. Τροπολογίας: 775/14 24.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων της παρ 2 του άρθρου 15 του υπό ψήφιση νόμου σχετικά με τις αποσπάσεις ή μετατάξεις των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης(ΕΕΣΔΔΑ) που υπηρετούν σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης και εντάσσονται στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας(ΕΣΚ)


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ