ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
130 A'/18.07.2018
Αριθμός Νόμου
4554
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
18/07/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
26/06/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΝΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
10/07/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1635/113 3.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4389/2016 σχετικά με τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1637/114 3.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 αναφορικά με ζητήματα πρόσληψης προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1642/116 4.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων μεταβατικής ισχύος του άρθρου 13 του ν.4369/2016 που αφορούν σε θητεία υπηρετούντων στελεχών του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1650/122 6.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παροχή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 και σε όσους ασκούν το επάγγελμα του χορευτή και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, εφόσον είναι μέλη του οικείου κλαδικού ή ομοιοεπαγγελματικού σωματείου τους.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1654/125 9.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών. Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1656/127 9.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση και για το 2018 της δυνατότητας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών δακοκτονίας σε προσωρινούς μειοδότες.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1658/129 9.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις που αφορούν την τετραϋδροκανναβινόλη (THC).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1659/130 9.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικών παροχών (παιδιών,ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων, ίδρυση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας, Κανονισμού παροχών ΟΠΕΚΑ και ταυτοποίησης μητέρων).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1663/134 9.7.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ