ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
28 Α'/22.02.2022
Αριθμός Νόμου
4892
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
22/02/2022
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
09/02/2022
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΟΣΤ'
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΟΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
17/02/2022
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
17/02/2022
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1218/94 15.2.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1219/95 15.2.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2022-2023. 2. Ένταξη Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. 3. Όργανα διοίκησης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. 4. Διοικητής του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. 5. Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. 6. Παρακράτηση αχρεωστήτων ποσοστών συμμετοχής στη δαπάνη για είσπραξη απαιτήσεων του Ν.Α.Τ. - Τροποποίηση άρθρου 88 κ.ν. 792/1978
 • Αρ. Τροπολογίας: 1220/96 15.2.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Στελέχωση Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ) - Τροποποίηση Παρ. 3 και 9 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 80 ν. 4826/2021. 2. Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς. 3. Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊσύ COVID-19. 4 Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (ΟΧΛΕ) - Τροποποίηση περ. β’ παρ. 8 άρθρου 35 ν. 4144/2013. 5. Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας στην εποχιακή εργασία νια το έτος 2021.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ