ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
98 Α'/26.04.2013
Αριθμός Νόμου
4147
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
26/04/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
11/02/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΣΤ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΒ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΑ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
16/04/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 391/4 04.04.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με:
  α. το πρόγραμμα των Δήμων Αυτοδιοίκηση-Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)
  β. το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
  γ. το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  δ. το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)
 • Αρ. Τροπολογίας: 399/11 5.4.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με:
  α. διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010
  β. τους Οργανισμούς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής
  γ. τους αναπληρωτές προϊσταμένους στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού
  δ. το Δημόσιο Λογιστικό


Επιστροφή