ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης και τριμερούς Συμφωνίας του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, καθορισμός περιβαλλοντικών όρων και ρύθμιση συναφών θεμάτων
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
71 Α'/24.04.1996
Αριθμός Νόμου
2395
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/04/1996
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
29/02/1996
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.doc
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.doc
Ημ. Ψήφισης
03/04/1996


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ