ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
207 Α'/08.12.2010
Αριθμός Νόμου
3896
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/12/2010
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
25/10/2010
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΒ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΗ
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
30/11/2010
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 238/25/19.11.2010
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους. (άρθρο 31)
 • Αρ. Τροπολογίας: 239/26/19.11.2010
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καταβολή ολόκληρων των ποσών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας στους δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος και του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας.(εξαίρεση από το ν.3845/2010, Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονιμίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). (άρθρο 32)
 • Αρ. Τροπολογίας: 240-2719.11.2010
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Περιγραφή: -Ρυθμίσεις σχετικά με τα Συμβούλια Προσλήψεων Κρίσεων και τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών. -Υπαγωγή των κέντρων υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία ανήκουν οργανικά. -Θέσπιση απαγόρευσης καπνίσματος εντός των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, όταν επιβαίνουν σε αυτά ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 241-28 19.11.2010
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Περιγραφή: - Καθορισμός πόρων της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε... -Επαναφορά της αρμοδιότητας λειτουργίας της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στον Ο.Α.Ε.Δ.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ