ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα, σελ. 3 από 5
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
1991 17/03/2021 Αναφορές ζητεί τη συγκρότηση επιτροπών για την αδειοδότηση Ηλεκτρολόγων και προτείνει την πραγματοποίηση των εξετάσεων στην Κορινθία και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Λυκείου που διαθέτει τις απαραίτητες αίθουσες για την θεωρητική εξέταση των ηλεκτρολόγων, αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή για την πρακτική τους εξέταση και αιτείται απάντησης.
1954 17/03/2021 Αναφορές ενημερώνει σχετικά με τις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στον ΕΦΚΑ, καθώς καθημερινά, διαλύονται οργανικές μονάδες, μεταφέρονται αρμοδιότητες χωρίς κανένα σχεδιασμό και πρόγραμμα, και ζητούν την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής, για την άμεση και έγκαιρη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων, ειδικά εν μέσω πανδημίας κορονοϊού και της συνακόλουθης τηλεργασίας και αιτούνται απάντησης.
1865 10/03/2021 Αναφορές με επιστολή τους υπογραμμίζουν την υποβάθμιση της Αισθητικής Αγωγής και τον αποκλεισμό του κλάδου τους από τη δημόσια εκπαίδευση και αιτούνται απάντησης.
1896 10/03/2021 Αναφορές ζητεί την άμεση και αναβαθμισμένη λειτουργία του συστήματος γεωργικών προειδοποιήσεων, καθώς είναι δεδομένη η χρησιμότητά του για τους παραγωγούς, τους γεωτεχνικούς, τους συνεταιρισμούς, των Νομών Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας και αιτούνται απάντησης.
1794 03/03/2021 Αναφορές ζητούν την παράταση του προγράμματος και τονίζουν την ιδιαίτερη σημασία που έχει η παράταση καθώς αφενός συμβάλλουν στην ομαλότερη λειτουργία των υπηρεσιών που απασχολούνται και αφετέρου οι ίδιοι εργάζονται μετά από διάστημα μακροχρόνιας ανεργίας, κατάσταση στην οποία υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επανέλθουν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα εξαιτίας της πανδημίας κορονοϊού και αιτείται απάντησης.
1813 03/03/2021 Αναφορές ζητούν την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου, στις περιπτώσεις αναγνωριστικών αγωγών αποζημίωσης, που εγείρονται από τους επιζήσαντες της ναζιστικής θηριωδίας και τις οικογένειες των θυμάτων των Κατοχικών Δυνάμεων (1941_1945) και τονίζουν ότι η επιβολή του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου έχει καταστήσει σχεδόν απαγορευτική την έγερση αγωγής από τα θύματα των Κατοχικών Δυνάμεων και αιτούνται απαντήσεων.
1639 26/02/2021 Αναφορές με έγγραφό τους ζητούν την αύξηση των οργανικών θέσεων για το έτος 2021 για να μπορούν να υλοποιούν τον καθημερινό επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιπυρικής περιόδου αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα ζητούν τη σωστή και δίκαιη μεταχείριση όλων των Πυροσβεστών, αφού στην περσινή ανάρτηση του πίνακα των μορίων είχαν διαπιστωθεί αρκετά λάθη ανάμεσα σε συναδέλφους ιδίων εκπαιδευτικών σειρών και αιτούνται απάντησης.
1777 26/02/2021 Αναφορές με επιστολή της σε σχέση με τον διαχρονικό αίτημά της για την διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και την Υπουργό Παιδείας, ώστε να διευθετήσουν το διαχρονικό πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας για την διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης της γλωσσομάθειας και την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας με το να περιλαμβάνει τις τέσσερις δεξιότητες του λόγου και αιτούνται απαντήσεων.
1515 22/02/2021 Αναφορές με δελτίο τύπου επισημαίνει τη μη έκδοση νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για το 2021 και αιτείται απάντησης.
1505 10/02/2021 Αναφορές με επιστολή τους κάνουν λόγο για αποφάσεις που αντιβαίνουν στην αρχή της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε ό,τι αφορά στις τοποθετήσεις προϊσταμένων, ενώ καταγγέλλεται αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και η δημιουργία ενός δαιδαλώδους συστήματος διοίκησης που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και πολύ περισσότερο σε ένα Υπουργείο με έντονο επιχειρησιακό χαρακτήρα και αιτούνται απαντήσεων.
Εγγραφές: 21 - 30 από 46 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ