ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα, σελ. 2 από 5
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
2789 20/05/2021 Αναφορές με επιστολή τους ζητούν την επαναφορά του αυτοδιοίκητου του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τη διατήρηση του «στεγνού» θεραπευτικού μοντέλου των προγραμμάτων του, χωρίς κανένα υποκατάστατο και την γενναία χρηματοδότηση των δομών του, και αιτούνται απάντησης.
2477 21/04/2021 Αναφορές με επιστολή τους ζητούν να μην μετατραπούν σε πειραματικά σχολεία το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου και το Δημοτικό Σχολείο Αλμυρής, και αιτείται απάντησης.
2448 21/04/2021 Αναφορές ζητεί την κατά προτεραιότητα διενέργεια εμβολιασμών στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που εργάζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες και σε δομές υγείας των Δήμων, στη δημοτική αστυνομία, στις δημοτικές συγκοινωνίες, στους εργαζόμενους στα Κ.Ε.Π., στους δημοτικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε όλους τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας και σε εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και στην κατηγορία Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και αιτούνται απάντησης.
2325 14/04/2021 Αναφορές με επιστολή τους εκφράζουν σημαντικές επιφυλάξεις σε σχέση με το περιεχόμενο της νέας Κ.Υ.Α. ως προς τους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, ενώ αντιτίθενται στην ύπαρξη κριτηρίου οικογενειακού εισοδήματος και όχι ατομικού, τη στιγμή που και τα αποθεματικά διαθέσιμα προέρχονται από τους πόρους των ίδιων των επιστημόνων, αλλά και τέτοιο κριτήριο δεν έχει τεθεί σε κανένα άλλο προνοιακό επίδομα και αιτούνται απαντήσεων.
2382 14/04/2021 Αναφορές με επιστολή του ζητεί τη οικονομική στήριξη του κλάδου τους από την Πολιτεία εν μέσω πανδημίας κορονοϊού και αιτούνται απαντήσεων.
2254 07/04/2021 Αναφορές με έγγραφό του ζητεί να στελεχωθεί το Παιδοψυχιατρικό τμήμα της Ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου με μια θέση Β’ Επικουρικού Παιδοψυχίατρου, δεδομένου μάλιστα ότι το έργο που επιτελείται, κυρίως για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, είναι εξαιρετικά σημαντικό και αιτείται απάντησης.
2184 31/03/2021 Αναφορές με δελτίο τύπου παραθέτει μια σειρά από προβλήματα που αφορούν στην διαδικασία της χορήγησης self tests στους πολίτες μέσω φαρμακείων και αιτούνται απάντησης.
2154 24/03/2021 Αναφορές ενημερώνει ότι βάσει της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει δύο εργαζόμενες του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, επειδή αν και ήταν επιτυχούσες στην προκήρυξη ΣΟΧ2/2019, το Υπουργείο δεν τις είχε προσλάβει, ως όφειλε, μέχρι και σήμερα το Υπουργείο δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τη δικαστική απόφαση και ζητεί να πληρωθούν τα δεδουλευμένα και να κανονικοποιηθούν οι πληρωμές τους εφεξής, και αιτείται απάντησης.
2079 24/03/2021 Αναφορές με κοινή ανοικτή επιστολή τους εκφράζουν την αντίθεσή τους για τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τη χορήγηση επιδόματος στα μέλη τους από χρηματικά διαθέσιμα του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας του ΟΑΕΔ και αιτούνται απάντησης.
2073 24/03/2021 Αναφορές με το από 28/01/2021 ψήφισμά τους διατυπώνουν μια σειρά προτάσεων για την οικονομική τους επιβίωση, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στον κλάδο τους και ζητούν την εξέτασή τους από την πολιτεία αιτούμενοι απαντήσεων.
Εγγραφές: 11 - 20 από 46 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ