Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Τηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός Σταθμός

Συντονιστής: Ν. Σίμος
Τηλ.: 210.385.5001
 
Ο Σταθμός έχει ως αποστολή την παραγωγή ή την ανάθεση παραγωγής, την προμήθεια και μετάδοση ή αναμετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που συνδέονται με τη λειτουργία ή το έργο και τις δραστηριότητες της Βουλής, την προβολή των κοινοβουλευτικών θεσμών και των θεσμών της Δημοκρατίας, καθώς και την προβολή προγραμμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος που ενισχύουν τη γενικότερη συμβολή του στην καλλιέργεια του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών.

Η αποστολή του Σταθμού εκπληρώνεται με τη μετάδοση, ιδίως:

α)  των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών και των Επιτροπών της Βουλής,

β)  των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της Βουλής,

γ)  εκπομπών και προγραμμάτων που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τον πολιτικό και κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του προγράμματός του,

δ)  προγραμμάτων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης του λαού,

ε)  εκπομπών και προγραμμάτων ειδικού πολιτικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού χαρακτήρα ιδιαίτερων απαιτήσεων και, ιδίως, προγραμμάτων που ανήκουν στην ελληνική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

 

Τομέα Ενημέρωσης & Προβολής του Κοινοβουλευτικού Έργου
Προϊσταμένη: Αλεξία Κουλούρη
Τηλ.: 210.385.5034
 
Τομέα Τηλεοπτικού Προγράμματος & Σύνθεσης Προγραμματος 
Προϊστάμενος: Β.Δούβλης 
Τηλ. 210.385.5033
 
Τομέα Ραδιοφωνικής Παραγωγής & Προγράμματος
Τηλ. : 2103735341
 
Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών & Νέων Τεχνολογιών
Προϊστάμενος: Δημήτριος Γαλάνης 
Τηλ.: 210.385.8183
 
Τομέα Αρχείων & Ψηφιοποίησης Οπτικοακουστικού Υλικού
Προϊστάμενος: Θ.Καλαμπαλίκης
Τηλ.:210 3707875
 
Τομέα Διοικητικής Υποστήριξης & Οικονομικής Διαχείρισης & Ανάπτυξης
Προϊστάμενη: Α. Δημοπούλου
Τηλ.: 210.385.5009


Επιστροφή >>

 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ