ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5741 συνεδριάσεις | Σελίδα 566 από 575
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
20/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/01/2022 ΝΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
21/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/01/2022 ΝΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/01/2022 ΝΗ' (Β' Μέρος)
27/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/01/2022 ΝΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
28/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ξ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/01/2022 Ξ'
29/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/01/2022 ΞΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/01/2022 ΞΑ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
30/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΞΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/01/2022 ΞΒ'
31/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΞΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/01/2022 ΞΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/01/2022 ΞΓ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/01/2022 ΞΓ' (Γ' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/01/2022 ΞΓ' (Δ' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/01/2022 ΞΓ' (Ε' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
01/02/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΞΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/02/2022 ΞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/02/2022 ΞΔ' (Β' Μέρος)
02/02/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΞΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/02/2022 ΞΕ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
03/02/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΞΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/02/2022 ΞΣΤ'
Εγγραφές: 5651 - 5660 από 5741 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ