ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5769 συνεδριάσεις | Σελίδα 565 από 577
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/12/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΜΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/12/2021 ΜΖ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/12/2021 ΜΖ' (Μέρος Β')
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
17/12/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΜΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/12/2021 ΜΗ'
18/12/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΜΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/12/2021 ΜΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
20/12/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ν' Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/12/2021 Ν' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/12/2021 Ν' (Β' Μέρος)
22/12/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/12/2021 ΝΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
12/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/01/2022 ΝΒ'
13/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/01/2022 ΝΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
14/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/01/2022 ΝΔ'
17/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/01/2022 ΝΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/01/2022 ΝΕ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/01/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/01/2022 ΝΣΤ'
Εγγραφές: 5641 - 5650 από 5769 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ