ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5897 συνεδριάσεις | Σελίδα 586 από 590
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/01/2023 ΞA'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
26/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/01/2023 ΞΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/01/2023 ΞΒ' (Β' Μέρος)
27/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/01/2023 ΞΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
30/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/01/2023 ΞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/01/2023 ΞΔ' (Β' Μέρος)
31/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/01/2023 ΞΕ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
01/02/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/02/2023 ΞΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/02/2023 ΞΣΤ' (Β' Μέρος)
02/02/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/02/2023 ΞΖ'
αρχείο κειμένου
07/02/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/02/2023 ΞΗ'
08/02/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/02/2023 ΞΘ'
αρχείο κειμένου
09/02/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος Ο' Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2023 Ο'
Εγγραφές: 5851 - 5860 από 5897 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ