ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1700 συνεδριάσεις | Σελίδα 8 από 170
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/01/2019 ΞΓ'
28/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/01/2019 ΞΒ'
25/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/01/2019 ΞΑ'
24/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/01/2019 Ξ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/01/2019 Ξ' (Β΄ Μέρος)
23/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Ξ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/01/2019 ΝΘ'
21/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/01/2019 ΝΗ'
18/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/01/2019 ΝΖ'
17/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΖ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/01/2019 ΝΣΤ'
16/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΣΤ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/01/2019 ΝΕ'
15/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/01/2019 ΝΔ'
14/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΔ'
Εγγραφές: 71 - 80 από 1700 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα