ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οπτικο-ακουστικό υλικό Ολομέλειας

Βρέθηκαν 2352 συνεδριάσεις | Σελίδα 232 από 236
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, Δ΄ (22/7/2010 πρωϊ)
22/07/2010 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Δ΄
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, Ε΄ (22/7/2010 απόγευμα)
22/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Ε'
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, B΄ (21/7/2010 πρωΐ )
21/07/2010 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Β'
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, Γ΄ (21/7/2010 απόγευμα)
21/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Γ'
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, Α' (20/7/2010)
20/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΗ' (16/07/2010)
16/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΗ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΖ' (15/7/2010 )
15/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΕ (14/7/2010, πρωί, α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΕ 14/7/2010, πρωί, β' μέρος)
14/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΣΤ' (14/7/2010, απόγευμα)
14/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΔ' (13/7/2010)
13/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΔ΄
Εγγραφές: 2311 - 2320 από 2352 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ